Usikker framtid for asylungdomar

UDI har avgjort at mottaksplassane for dei einslege mindreårige asylsøkjarane i Kaupanger vert avvikla. Det betyr at dei kring 30 ungdommane må flytte til mottak andre stader i landet, skriv Sogn Avis. – Det dei treng minst no er at nettverket vert brote opp, seier sogndalsordførar Jarle Aarvoll. Han meiner UDI her har eit godt høve til sjå etter ei anna løysing.