Uroa for ulovleg fôring av hjort

Mattilsynet er uroa for ulovleg fôring av hjort i Lærdal, skriv Sogn Avis. Etter tips om bønder som legg ut grovfôr til hjorten, har dei sagt klart frå til to grunneigarar om at dette ikkje er lov.