Ureinsa avløp på Byrkjelo

I samband med ombygging vil det bli straumstans i avløpsanlegget på Byrkjelo i nokre timar i slutten av denne veka. Fylkesmannen har gjeve løyve til unntak frå reinsekrava i denne perioden. Fylkesmannen har vurdert fordelen med ombygginga som større enn miljøulempa av eit kortvarig ureinsa utslepp til elva, og gjeve unntak frå reinsekrava i 4 timar.