NRK Meny

Ureinsa avløp på Byrkjelo

I samband med ombygging vil det bli straumstans i avløpsanlegget på Byrkjelo i nokre timar i slutten av denne veka. Fylkesmannen har gjeve løyve til unntak frå reinsekrava i denne perioden. Fylkesmannen har vurdert fordelen med ombygginga som større enn miljøulempa av eit kortvarig ureinsa utslepp til elva, og gjeve unntak frå reinsekrava i 4 timar.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.