NRK Meny
Normal

Ungdomstinget vil ha fokus på unge som slit

Det er for lite fokus på psykisk helse, meiner fylkestinget for ungdom i Sogn og Fjordane.

Fylkesting for ungdom

ENGASJERTE: Psykisk helse var tema som skapte størst engasjement då ungdommar frå heile Sogn og Fjordane var samla til tingsete på Skei. Her står Sofie Sundberg på talarstolen.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

I helga var den ungdomspolitiske eliten i fylket samla til Fylkesting for ungdom på Skei i Jølster. Der sakna fleire tiltak for å fremje ei god psykisk helse hos ungdom.

– Psykisk helse er kanskje det som angår oss ungdomar mest. Vi lever i generasjon frustrasjon der det blir forventa at vi presterer på skulen, på fritidsaktivitetar og heime. Før var det godt nok å vere god i eitt fag. No skal du vere god i alle fag. Det ser ein til dømes att på skuleinntaket der einaste grunnlag er karaktersnittet ditt., seier Sofie Sundberg.

Sofie Sundberg

PRESS: – Forventningane til oss unge er enorme, seier Sofie Sundberg. Ho trur skulen er staden ein må setje inn tiltak for psykisk helse.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Ho er avtroppande leiar i ungdomspolitisk utval og var blant dei som talte den psykiske helsa si sak på den ungdomspolitiske møteplassen.

Trur skulen er nøkkelen

Ungdomstinget meiner det må satsast meir på tiltak i skulen, fordi dette er den arenaen der ein når flest ungdommar. Inkludering må stå i sentrum, meiner dei.

– Skulen er den viktigaste arenaen, og den som kan hjelpe mest. Det er der ungdommane er åtte timar dagleg. Det er vanskeleg å skulle setje inn tiltak på fritida eller heime, trur Sundberg.

Ho meiner det blir lagt for store forventingar på mange av dagens unge skuldrer.

– Eg trur mange blir sjuke på grunn av presset. I tillegg er det nok mange som slit med ting heime, eller fordi dei blir mobba på skulen og andre ting som kan ha skjedd, seier Sundberg.

Mobbing

Madlen Lehmann

MOBBING: Madlen Lehmann trur mange kan ende opp både som mobbeoffer og mobbarar om dei slit med psyken.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

No set ungdommane sin lit til at dei blir høyrde.

– Vi håpar sterkt at vi kan gå vidare med dette og håpar politikarane skjønar at dette er første punkt for at ungdom i det heile tatt skal ha det bra, seier ungdomstingsrepresentant Madlen Lehmann.

Ho viser til at det er mykje fokus i samfunnet på mobbing, og meiner det då er naturleg å også ha sterkare fokus på psykisk helse.

– Viss du ikkje har det bra psykisk, er du kanskje meir utsett for å mobbe andre også, fordi du ikkje har det godt med deg sjølv. Samstundes har ein sjølv lettare for å bli mobba, fordi ein blir eit svakt ledd. Slit du med sosialangst sit du heime og ingen er med deg, åtvarar Lehmann.

Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast
GILGAMESH - Kongen som nekta å døy