NRK Meny
Normal

Underskotet aukar

Underskotet etter Tall ships races har auka med endå ein million. Talet er no nesten oppe i 16 millionar kroner.

Ei av skutene som var med på Tall Ships Race har anka opp utanfor Refviksanden

Meir raude tal for TSRM

Foto: Anne Indrebø Refvik

Distriktsrevisor Markvard Sunde i kommunerevisjon Nordfjord seier at storleiken på underskotet er 15,9 millionar kroner.

- Underskotet er på 14.882.347, men så kjem millionen som Vågsøy kommune vedtok å støtte TSRM med på toppen av det. Då vert resultatet på 15,88 millionar, seier Sunde til Fjordenes Tidende.

Mykje ekstraarbeid

Leiar i kontrollutvalet i Vågsøy kommune, Inger Grethe Dalehamn (Frp), vil ikkje seie noko om kva tid ho trur utvalet vert ferdige med kontrollen etter fjorårets seglskutefest.

- Me veit at det me kjem med kjem til å bli lest med lupe. Difor vil me gjere ein så god jobb som mogleg. Det er viktigare enn å bli raskt ferdige, seier Dalehamn.

Ekstrarekning

Kommunerevisjon Nordfjord må vurdere om dei skal sende ny rekning til Vågsøy kommune etter mykje ekstra arbeid.

- Det har vore diskutert, men styret har ikkje fatta noko vedtak, seier Markvard Sunde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.