NRK Meny

Ulovleg lærekøyring

Vegvesenet gav ein sjåfør skriftleg åtvaring på grunn av ulovleg lærekøyring under ein kontroll på E39 i Førde måndag ettermiddag. Eleven kunne ikkje legge fram bevis for trafikalt grunnkurs eller gyldig legitimasjon. I same kontrollen måtte to sjåførar levere inn kjennemerka på bilane sine på grunn av manglande EU-kontroll.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.