NRK Meny

Uhell på Fylkesveg 55 ved skjolden

Det kan bli utfordringar for trafikken.

Laster Twitter-innhold
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.