NRK Meny

Uforsvarleg helsehjelp

Fylkesmannen meiner ein pasient i Helse Førde ikkje fekk forsvarleg helsehjelp. Pasienten hadde eit komplisert sjukdomsbilete med både psykisk og kroppsleg liding. Pårørande til pasienten klaga på dårleg samhandling og for tidlege utskrivingar frå sjukehuset. Dei får no medhald hjå fylkeslegen, som blant anna syner til eit tilfelle der pasienten ikkje var ferdig behandla ved utskriving, og måtte innleggast på nytt under eit døgn seinare.