NRK Meny

Uendra momsgrense for bøndene

Venstre og KrF fekk i budsjettforhandlingane gjennomslag for at momsgrensa vert på dagens nivå, noko som Bonde- og småbrukarlaget i fylket er godt nøgd med. Regjeringa føreslo å tredoble grensa for registrering i meirverdiavgiftsregisteret frå 50.000 til 150.000. Det ville bety store tap for mange småbrukarar, men forslaget gjekk ikkje gjennom i budsjettforhandlingane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.