NRK Meny

UDI-intervju etter sveltestreik

Syrarane som i juni sveltestreika i Høyanger har no fått intervju med UDI. Ifølgje Firda kunne dei i går reise til Oslo for å bli intervjua, sjølv om det etter planen først skulle skje til hausten. Regiondirektør Sissel Mehammer i UDI seier til avisa at sveltestreiken ikkje er grunnen til at intervjua er framskunda.

Sveltestreik i Høyanger
Foto: Adalheidur Audardttir Oldeide / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.