NRK Meny

Uavklart om det blir streik

Det er framleis uavklart om det blir streik i offentleg sektor. Dersom det blir streik i kommunesektoren blir 23 YS-medlemmer i Førde kommune tekne ut i streik i dag. Dette vil først og fremst råke administrative funksjonar innan rekneskap, personal og andre merkantile funksjonar. Rådmann Ole John Østenstad sa før helga at innbyggjarane i kommunen vil merke lite til ein eventuell streik.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.