Uavklart om det blir streik

Det er framleis uavklart om det blir streik i offentleg sektor. Dersom det blir streik i kommunesektoren blir 23 YS-medlemmer i Førde kommune tekne ut i streik i dag. Dette vil først og fremst råke administrative funksjonar innan rekneskap, personal og andre merkantile funksjonar. Rådmann Ole John Østenstad sa før helga at innbyggjarane i kommunen vil merke lite til ein eventuell streik.