NRK Meny

Uavgjort om Lavik barnehage

Oppvekstutvalet i Høyanger delte seg på midten i spørsmålet om å byggje ny avdeling ved barnehagen i Lavik.

Artikkelen er flere år gammel.

Arbeidarpartiet sa nei av økonomiske grunnar, medan Høgre, Senterpartiet og RV sa ja.

Saka skal avgjerast i kommunestyret 11. mai, og der har Arbeidarpartiet reint fleirtal. Dersom ingen av Ap-representantane bryt ut, blir det ikkje ny barnehageavdeling i Lavik.

 

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar