Uavgjort om Lavik barnehage

Oppvekstutvalet i Høyanger delte seg på midten i spørsmålet om å byggje ny avdeling ved barnehagen i Lavik.

Arbeidarpartiet sa nei av økonomiske grunnar, medan Høgre, Senterpartiet og RV sa ja.

Saka skal avgjerast i kommunestyret 11. mai, og der har Arbeidarpartiet reint fleirtal. Dersom ingen av Ap-representantane bryt ut, blir det ikkje ny barnehageavdeling i Lavik.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.