Uavgjort om Lavik barnehage

Oppvekstutvalet i Høyanger delte seg på midten i spørsmålet om å byggje ny avdeling ved barnehagen i Lavik.

Arbeidarpartiet sa nei av økonomiske grunnar, medan Høgre, Senterpartiet og RV sa ja.

Saka skal avgjerast i kommunestyret 11. mai, og der har Arbeidarpartiet reint fleirtal. Dersom ingen av Ap-representantane bryt ut, blir det ikkje ny barnehageavdeling i Lavik.

 

Regjeringa vil ha større konkurranse i landbruket, men bøndene på Vestlandet er skeptiske.
Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.