NRK Meny

Tyin-Årdal stengt

Fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal er mellombels stengt grunna uver, det melder Statens vegvesen. Vegvesenet veit framleis ikkje kor tid vegen kjem til å opne opp att.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.