Tyin-Årdal stengt

Fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal er mellombels stengt grunna uver, det melder Statens vegvesen. Vegvesenet veit framleis ikkje kor tid vegen kjem til å opne opp att.

Vegopning på Bergum i Førde kommune