NRK Meny

Tvilar på tidleg samanslåing

Fylkesmann Anne Karin Hamre tvilar på at nokon av kommunane i fylket er klare til å slå seg saman innan utgangen av 2015. Regjeringa legg opp til at dei første samanslåinga kan kome i løpet av neste år. Hamre trur kommunane i fylket vil ha nok med utgreiingar, informasjon og anna, og tidlegast vil vere klare sommaren 2016.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.