Tvangssal av Tørvis hotell

Tørvis hotell i Luster blir forsøkt selt på vegner av kreditorar, skriv Sogn Avis. Hotellet ligg ute med ein verditakst på 13 millionar kroner.

Tørvis Hotell
Foto: Arild Nybø / NRK