NRK Meny

Turist berga med lettare skadar

Turisten som måtte bli redda ned frå Mundalstølen i Fjærland av Røde Kors, er komen trygt ned. Helse Førde melder at turgåaren har lettare skadar, skriv Porten.no.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.