Tunnelarbeid går seinare enn venta

Arbeidet i Høyangertunnelen blir ikkje ferdig før i midten av mars. Dette er nærare eit halvt år etter planen, skriv Firda. Det er engelske VVB Engineering Ltdsom har arbeidet med å oppgradere tunnelen mellom Høyanger og Lånefjorden i Balestrand. Entreprenøren har sidan oktober i fjor betalt dagmulkt for forseinkinga, men meiner på si side at dei har pengar til gode hos vegvesenet. Dette avviser vegvesenet ovanfor avisa.