NRK Meny

Tunnel må vente

Det blir ikkje oppstart av den 2,8 kilometer lange tunnelen mellom Vik og Vangsnes i år. Tunnelen gjennom Galden skal vere ferdig i 2021, men det står framleis att nokre rundar for å få på plass avtalar med grunneigarane, skriv Sogn Avis. 60 millionar kroner av rassikringsmidlane for 2017 er løyvde til prosjektet som har ei totalramme på 603 millionar kroner.

Vik - Vangsnes
Foto: Statens vegvesen
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.