NRK Meny

Trur på bompengar om eit år

Forkjemparane for Førdepakken trur innkrevjing av bompengar vil kunne starte opp i byrjinga av 2016. Arbeidet med kvalitetssikringa som blir utført av eksterne konsulentar, er i gang og venta ferdig i februar/ mars. Førdepakken vil då kunne bli fremja for Stortinget våren 2015. Dersom den blir godkjent, kan innkrevjinga starte året etter.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.