Trur ikkje brann var påsett

Politiet i Nordhordland trur ikkje brannen i Solund er påsett, men vil førebels ikkje uttale seg om kva som er brannårsaka, skriv Firda. Einebustaden blei totalskadd i brann 30. september.

Husbrann på Hardbakke i Solund
Foto: Tom Erling Bahus