NRK Meny

Trur det blir tøft for kommunane å få ansvar for rus og psykiatri

– Det kan bli vanskeleg for kommunane å bli klare til å ta over ansvaret for øyeblikkeleg hjelp innan rus og psykiatri frå 2017, seier fylkesleiar i KS, Harald Offerdal.

Harald N. Offerdal

KNAPP TID: Fylkesleiar i KS, Harald Offerdal, meiner kommunane har fått for dårleg tid.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Det er fire år sidan samhandlingsreforma vart innført, og kommunane fekk då større ansvar for pasientar. Frå neste år er dei også pliktige til å gje strakstilbod innan rus og psykiatri.

– Det kan sjå ut som om at kommunane har fått for kort tid. No kom Stortingsmeldinga om dette i mai 2015, og Stortinget handsama saka den 12. november i fjor, så kommunane har ikkje hatt meir enn tida og vegen, seier Offerdal.

Har hatt tid

Trond Aarre

HAR HATT TID: Trond Aarre er leiar for ved Nordfjord psykiatrisenter.

Foto: Helse Førde

– Ein har jo etablert desse løysingane for andre pasientgrupper i heile fylket, og treng ikkje alltid tenke at alt som har med rus og psykiatri å gjere er så frykteleg spesielt, seier Trond Aarre, som er leiar ved Nordfjord psykiatrisenter.

Nestleiar i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe meiner kommunane ikkje er budde på dette, og kallar innføringa uansvarleg. Aarre på si side meiner at kommunane både har hatt tid og gode mogelegheiter for å etablere eit godt tilbod for øyeblikkeleg hjelp innan rus og psykiatri.

– Det å ta utgangspunkt i dei ressursane som alt er sett av, og kanskje spisse kompetansen litt kunne kanskje vere ein grei måte å kome i gang på, seier Aarre.

Treng avklaringar

Kommunane veit framleis ikkje korleis dei skal finansiere øyeblikkeleg hjelp innan rus og psykiatri, som dei får ansvar for frå 2017.

– Det ligg ein del ting her som ikkje er heilt avklart, mellom anna med finansieringa og kor mange vi snakkar om, seier Offerdal.

– Kva tilbod ser kommunane føre seg?

– No er det sett ned ei arbeidsgruppe i regi av KS, kommunane og Helse Førde. Dei har vel konkludert med at ein kan løyse det innanfor ordninga med øyeblikkeleg hjelp i somatikken. No ska skal arbeidsgruppa sjå på korleis ein skal løyse det reint praktisk, seier Offerdal.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar