Truleg attval for Aarvoll

Jarle Aarvoll frå Arbeidarpartiet får etter alt å døme fire nye år som ordførar i Sogndal.

Jarle Aarvoll
Foto: Arve Uglum / NRK

Arbeidarpartiet gjekk tilbake 2,8 prosentpoeng, men med 35,5 prosent av røystene i kommunevalet skal det godt gjerast at nokon kan vippe han av pinnen. Høgre har størst framgang med 7,1 til 13,3 prosent i Sogndal.

Her er resultatat frå kommunevalet i Sogndal .

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.