NRK Meny

Trudde det hadde vore innbrot

Politiet måtte i morgontimane søndag rykkje ut til det som kunne sjå ut som eit innbrot ved ei bedrift i Førde. Etter at politiet hadde saumfare staden vart det konkludert med at det slett ikkje hadde vore uvedkommande på staden. Eit vindauge, som ikkje hadde vorte stengt skikkeleg, hadde blåse opp på grunn av vinden i natt, og dermed løyst ut ein alarm.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.