NRK Meny
Normal

Drapstrua journalist - dømd til fengsel

48-åringen som trua med å drepe Bergens Tidende-journalisten Mathias Fischer er dømd til 60 dagar fengsel på vilkår.

Bakgrunnen for rettssaka i Fjordane tingrett er at den tidlegare AP-politikaren skreiv følgjande i kommentarfeltet til BT 20. august 2014:

«Kan nokon vere så snille å slette kommentarane mine? Dersom det ikkje skjer innan ei time kjem eg til å sprenge hele bygningen til Bergens Tidende til helvete! Eventuelt ta livet av ei journalist eller redaktør»

Til journalist og kommentator Mathias Fischer skreiv mannen:

«Møter eg deg på gata tar eg livet av deg»

Tidlegare kommunepolitikar

Den dømde var kommunestyrerepresentant for Arbeidarpartiet i ein kommune i Sogn og Fjordane frå 2007 til 2011.

Han er ein svært aktiv skribent i sosiale medium og i kommentarfelt i nettavisene, og har og sin eigen blogg der han legg fram sine synspunkt på politiske saker.

Slepp å sitte i fengsel

Straffa på 60 dagar fengsel er på vilkår, med ei prøvetid på to år. Dette er i samsvar påtalemakta sin påstand.

Både påtalemakta og retten meiner det er formildande at 48-åringen har tilstått utan atterhald og at han er tidlegare ustraffa.

Politiet brukte eitt år på å sikte mannen, til trass for at han erkjente straffeskuld og samtykka til tilståingsdom allereie i første avhøyr. Dette er eit brot på den europeiske menneskerettskonvensjonen sine føresegner om rettargang innan rimeleg tid, meiner retten.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast