NRK Meny
Normal

Treng meir tid på å lese rapporten

SOGNDAL (NRK): Kontrollutvalet i Sogndal kommune treng endå fleire dagar på å kome seg gjennom den omfattande rapporten om Sogn barnevern. No har dei sett av også komande fredag til arbeidet med rapporten.

Kontrollutvalet i Sogndal kommune 2015-2019

STRAM TIDSPLAN: Kontrollutvalet håpar dei skal ha klar ein konklusjon til desembermøtet i kommunestyret. Frå venstre: Ellen Navarsete (Frp), Anne Skaar (SV, delvis skjult), Arnt Hovland Munthe (H, leiar), Bjarte Stedje (Sp) og Geir Volle (Ap). Sekretær Richard Nesheim er skjult bak Anne Skaar.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Vi må halde fram arbeidet med å lese gjennom rapporten, og difor har vi sett av ein ny dag til å jobbe med rapporten på førstkomande fredag, seier leiar i utvalet, Arnt Hovland Munthe (H).

19. oktober la firmaet Arbeidsmiljøspesialistane fram rapporten om arbeidsmiljøet i Sogn barnevern for kontrollutvalet og kommunestyret i Sogndal.

– Vi har kritiske merknader til ganske mange, sa den eine av granskarane Harald Pedersen til NRK den gongen.

Mykje turbulens

Det har vore mykje turbulens i Sogn barnevern sidan det vart oppretta i 2008. Spesielt arbeidsmiljøet har vore gjenstand for mykje av turbulensen. Kommunen og leiinga har måtte tole mykje kritikk for måten dei har handtert problema på. Også frå granskarane.

– Dei har teke grep for å prøve å løyse opp, men dei har etter vår meining ikkje gått tilstrekkeleg inn i arbeidsmiljøproblema og undersøkt påstandar om til dømes trakassering, sa Pedersen den dagen rapporten vart presentert.

Rapporten er hemmelegstempla, og førebels har berre leiinga i kommunen og dei folkevalde fått lese den.

– For tidleg å konkludere

Kommunestyret har bede kontrollutvalet lese, svare på ein del spørsmål og kome med ei tilråding til kva som må skje i kjølvatnet av rapporten.

– Det er altfor tidleg å trekke ein konklusjon. Vi har jo fått eit konkret oppdrag frå kommunestyret, og det er jo ein del spørsmål dei vil ha svar på. Og det prøver vi no å gi ved å lese gjennom rapporten.

Håpar på desembermøtet

– Når reknar du med at kontrollutvalet er ferdig med arbeidet dykkar?

Arnt Hovland Munthe

LEIAR: Arnt Hovland Munthe (H) leiar kontrollutvalet i Sogndal kommune.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Det er jo kommunestyre 14. desember, og vi har eit mål om å lande saka tidsnok til at vi kan leggje fram ein konklusjon eller ei innstilling til det møtet. Men dette er enno ikkje heilt sikkert, då det er vanskeleg å seie kva som dukkar opp av spørsmål som må utgreiast ytterlegare, forklarar Munthe.

Vil ikkje kommentere innhaldet

– No har medlemmene lese rapporten i dag, og kan du seie noko korleis medlemmene reagerte på innhaldet?

– Nei, det har eg ikkje lyst til å kommentere anna enn at vi ser at vi har ei vanskeleg oppgåve.

– Står ikkje hogge i stein

– Kva legg du i det?

– Svara på spørsmåla vi skal prøve å gi svar på, står ikkje hogge i stein i rapporten. Det er ting her som vi kanskje treng å få ytterlegare belyst. Kommunestyret har og sagt at vi må ta oss den tida vi treng, seier Munthe.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.