NRK Meny

Treng 900 personar

Verksemder i Sogn og Fjordane manglar i dag 900 personar. Ni prosent av verksemdene rapporterer at dei har alvorlege rekrutteringsproblem. Det viser NAV si bedriftsundersøking for 2016. På landsplan er det behov for 26500 fleire tilsette. Det er ein auke på over 5000 i høve til undersøkinga gjort i fjor. Størst vanskar med å rekruttere har verksemder i Nord-Norge.