Treng 13 millionar til idrettspark

Idretten i Gloppen ynskjer å ruste opp idrettsplassen på Sandane, skriv Firda. Dersom planane vert gjennomført vil dette koste 13 millionar kroner. No oppfordrar prosjektgruppa rådmannen til å sette midlar til dette i økonomiplanen for 2020–2023.