NRK Meny

Trekte tilsetting

Berre dagar etter at ei kvinne vart tilsett som mottaksleiar i Leirvik, trekte arbeidsgjevaren Norsk Mottaksdrift tilsettinga, det skriv avisa Firda. Bakgrunnen er ei 18 år gamal barnevernssak, der barnet til kvinna vart plassert i fosterheim etter at ho sjølv hadde teke kontakt med barnevernet. Førsteamanuensis Tine Eidsvaag på Det Juridiske fakultetet ved Universitet i Bergen meiner Norsk Mottaksdrift ikkje kan rettferdiggjere avgjerda. Norsk Mottaksdrift ønskjer ikkje å kommentere saka til avisa.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.