NRK Meny

Tre stengjer fylkesveg

Fylkesveg 55 mellom Hafslo og Gaupne i Luster kommune er sperra av eit tre. Treet dekkjer heile vegbana. Vegtrafikksentralen prøvar no å få tak i Mesta for å få treet fjerna. Omkøyringsveg er gamlevegen via Lambhaug.

Dette treet sperrar fylkesveg 55 mellom Hafslo og Gaupne. Foto: Tone Merete Lillesvangstu, NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.