Tre pågripne i narkosak i Førde

Til no er tre personar pågripne i ei stor narkotikasak i Førde. Regionlensmann Dag Fiske seier til NRK at dei reknar med å pågripe fleire i tida framover.

Dag Fiske er ny lensmann i Førde og Naustdal

– STORT BESLAG: Regionlensmann Dag Fiske i Sunnfjord reknar med å pågripe fleire i ei omfattande narkosak i Førde.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Det er gjort beslag av sentralstimulerande middel og ein del hasj. Etter vår målestokk er dette eit stort beslag og ei relativt omfattande sak, seier regionlensmann Dag Fiske i Sunnfjord.

I slutten av april vart ein mann pågripen og varetektsfengsla i fire veker. Sidan er to andre pågripne.

– Og vi reknar med å pågripe fleire i tida framover, seier Fiske.

Det står att mykje etterforsking i saka, mellom anna fleire avhøyr av mannen som sit i varetekt. I komande veke skal politiet vurdere om dei skal be om forlenga varetektsfengsling av mannen.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.