Tre millionar til Flora

Fylkesmannen har fordelt resterande potten av skjønnsmidlar. Sogn og Fjordane fekk vel seks millionar. Av dette går halva til Flora, medan Hyllestad og Jølster får kring ein halv million. Årdal får 900.000, medan Naustdal får 1,1 million.