Tre innbrot i Førde

Natt til torsdag har det vore innbrot tre stader i Førde.

Både Førdehuset, ein barnhage og ein serveringsstad i sentrum har hatt vitjing av ubedne gjester. Tjuvane har berre fått med seg mindre verdiar.

Politiet utelukkar ikkje at det er ein samanhaneg mellom innbrota. Politiet har sikra ein del spor, men er intressert i tips frå publikum.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.