NRK Meny
Normal

Bestilte narkotika frå utlandet tre gonger - men Tollvesenet stod klare kvar gong

21-åringen bestilte tre gonger både hasj, marihuana og diverse dopingmiddel i posten frå utlandet. Men alle sendingane vart stoppa av Tollvesenet. No må sogningen i fengsel.

Det var i september i fjor at Tollvesenet stoppa bestillinga til sogningen då pakken skulle passere tollen på Gardermoen.

I januar i år bestilte sogningen på ny ulovlege stoff frå utlandet, denne gongen 3,9 gram marihuana frå England. Også denne pakken vart stoppa av Tollvesenet, denne gongen på Østlandsterminalen i Lørenskog.

21-åringen skal i april i år ha kjøpt tre gram hasj i Sogndal.

Tilstod utan atterhald

Vinteren 2015 bestilte 21-åringen ein sending frå England med diverse middel av typen Aquazolol, Deca-300 og Sustanon, som i Norge vert karakterisert som doping. Heller ikkje denne pakken nådde fram til sogningen, men vart derimot beslag av Tollvesenet på Oslo lufthamn Gardermoen i februar.

Mannen brukte i tillegg til saman to gram hasj i tida før 22. april 2015.

Då saka kom opp i Sogn tingrett, tilstod mannen utan atterhald. Han er tidlegare dømd til 80 timar samfunnsstraff, mellom anna for erverv, oppbevaring og vidaresal av hasj. Han var i gjennomføringa av samfunnsstraffa då den eine av narkotikabestillingane vart stoppa i tollen.

Er tidlegare domfelt for omgang med narkotika

Retten har valt å leggje størst vekt på innførselen av 11,5 gram hasj frå Spania. I skjerpande retning la retten vekt på at fleire av lovbrota vart gjort medan mannen gjennomførte samfunnsstraff.

Det vart også lagt vekt på i skjerpande retning at mannen tidlegare er domfelt for omgang med narkotika.

Mannen er dømd til å sone 14 dagar i fengsel, med ein prøvetid på to år. Han er også dømd til å betale ei bot på 10.000 kroner.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.