Tre førarkort rauk

Tre bilførarar måtte gje frå seg førarkorta sine etter ein fartskontroll ved Førde sentralsjukehus torsdag kveld.

Det er 50-sone på strekninga, og den kjappaste av bilførarane heldt 82 kilometer i timen då han vart målt av laseren til politiet.

I tillegg til førarkortbeslaga vart det skrive ut to forenkla førelegg. Kontrollen varte i tre og ein halv time.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.