Trafikkulykke ved Onstadtunnelen

Det vart tidlegare i dag meld ei trafikkulykke ved E16 Onstadtunnelen mellom Aurland og Flåm. Naudetatane rykka ut til staden men det vart ikkje meld om alvorlege skadar. Tunnelen har no opna igjen.

Politiet melde først at det ulukka hadde skjedd i Lærdalstunnelen, men det viste seg å vere Onstadtunnelen.

Onstadtunnelen
Grafikk: Ola Weel Skram / NRK