To personar sendt til sjukehus etter trafikkulukke i Jølster

Ein trailer har kollidert med ein personbil mellom Vassenden og Skei i Jølster. Det var to personar i personbilen, og ein person i traileren.

Bilulukke jølster

KOLLISJON: Ein personbil og ein trailer kolliderte ved Svidalsneset i Jølster. Det var ikkje glatt på staden, og politiet seier ulukka skjedde i samband med utkøyring frå ein sideveg.

Foto: Oddleif Løseth / NRK

Dei to i personbilen er frakta til sjukehus i Førde med ambulanse.

– Dei har tilsynelatande mindre skadar, og er sendt til legevakta på undersøking, fortel politibetjent Tone Stien er på ulukkesstaden.

Operasjonsleiar i Florø, Marianne Føleide, fortel at passasjeren hadde kuttskadar i hovudet eller ansikt.

– Patruljen snakka med alle som var involverte i ulukka då dei kom til staden, og alle var oppe og gjekk, fortel operasjonsleiaren.

Bilen kom frå sideveg

– Det er ein trailer som har køyrt på E39 mot Skei, og så har det komme ein bil og svinga inn på E39 frå ein sideveg. Så har dei kollidert, fortel operasjonsleiaren.

Ulukka skjedde ved Svidalsneset, mellom Ålhus og Vassenden.

Vegen har vore sperra etter ulukka.

– No har vi opna for trafikk i eitt felt. Vi har bestilt bilberging til bilane, seier Føleide.

Politiet var i nærleiken og kom over hendinga sjølv, fortel politiet.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.