Trafikkulukke på rv. 52

Det har vore eit trafikkuhell ved Eldrevatnet på rv. 52 over Hemsedalsfjellet, og det er no manuell dirigering, melder Statens vegvesen.