NRK Meny

Trafikkulukke på rv. 5

Naudetatane er på veg til ei møteulukke på Vesterland mellom Kaupanger og Sogndal. Det skal ikkje vere snakk om personskade, melder polititet på twitter. Køyrefeltet mot Sogndal er stengd på grunn av ulukka, og det skal vere glatt på staden.

Laster Twitter-innhold
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.