Trafikkulukke i Balestrand

Ambulansar og lege er på veg til ei trafikkulukke på fv. 55 ved Kvamsøy i Balestrand. Ein bil har køyrt utfor vegen og to personar er involverte, melder Helse Førde AMK på Twitter.