Trafikkulukke i Årdal

Ein person vart skadd i ei trafikkulukke på riksveg 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal onsdag morgon.

Bilen vart kraftig ramponert
Foto: Hanne Stedje, Porten.no

Bilen han sat i køyrde i fjellveggen inne i Steiggjatunnelen litt over klokka sju. Personen vart sittande fastklemd i bilvraket, men hjelpemannskapet fekk han laus rundt klokka 7.30. Han er no køyrd i ambulanse til sjukehus.

 

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.