Trafikken i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Ser du noko i trafikken du meiner andre bør vite? Tips oss på sf@nrk.no eller med kodeord SF til 1987. Her får du trafikkoppdateringar på vegane i Sogn og Fjordane Sjå også NRK Trafikk for flere vegmeldinger.

  • Opna tunnel

    Skåratunnelen på fv. 617 mellom Måløy og Raudeberg er no opna att. – Trafikken på staden blir dirigert, opplyser Statens vegvesen. Tunnelen blei stengd då det brann i ein låve og ein garasje like ved.

Enorme vassmengder og lausmassar stengde E39 på Vassenden i Jølster. Søndag morgon var vegen framleis stengd.