NRK Meny
Normal

Torevêr gjorde skade i kraftverk

Årsaka til røykutviklinga i Stuvane kraftverk i Lærdal i natt var truleg torevêr.

Skade i taket på Stuvane kraftverk

SKADE I TAKET: Inne i kraftverket er det spor etter at delar har treft taket.

Foto: Knut Skår

Det var klokka 04.11 at det vart meldt om røykutvikling inne i kraftverket. No stadfestar dagleg leiar Knut Skår i Okken Kraft til sognavis.no at torevêret truleg er årsaka.

– Mest sannsynleg har det vore eit lynnedslag i 66-kilovoltslinja. Det har fylgt linja inn i koplingsanlegget i kraftstasjonen. Dette førde til stor røykutvikling som løyste ut brannalarmen, seier Skår til NRK.

Stuvane kraftverk

UTE AV DRIFT: Stuvane kraftverk var ikkje i drift då lynet slo ned.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Han seier at dei har fått eit førebels oversyn over skadane.

– Det vi kan sjå fysisk er at alle måletrafoane i koplingsanlegget ser ut til å vere øydelagde. Men vi veit ikkje kor langt inn i styresystemet det har gått, og det tek litt tid før vi får oversyn over det.

– Ei lukke at det ikkje var drift

Skade etter lynnedslag i Stuvane kraftverk

SLENGT OMRKING: Denne metallbiten låg att på golvet.

Foto: Knut Skår

– Kva fylgjer får dette for drifta?

– På grunn av restriksjonar no i laksesesongen var det ikkje drift i stasjonen, og det kan ha vore ei lukke i denne situasjonen. Sjølve generatorane var fråkopla. Hadde kraftverket vore i drift, kunne skadeomfanget ha blitt langt større.

Etter planen skulle Stuvane kraftverk ha blitt sett i drift att 27. eller 28. august, etter at laksesesongen er over.

Men Skår seier at dersom skadeomfanget er stort vil anlegget bli ståande lengre enn det, og at det i så fall vil føre til tap av inntekter.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.