Torer ikkje ta ut Astrup-fana og marsjere i toget med ho.

Torer ikkje ta Astrup-fana utandørs

Torer ikkje ta ut Astrup-fana og marsjere i toget med ho.