NRK Meny
Normal

Tomme basseng førte til at mange ikkje fekk symjeopplæring

Born over heile fylket har gått gjennom mellomtrinnet på skulen utan symjetimar.

Det gamle skulebassenget i Naustdal

RIVE NED: Biletet er teke etter at skulebassenget i Naustdal vart stengt for oppussing i 2005. Den påkravde oppussinga vart ikkje noko av, og i 2013 vedtok politikarane å rive heile bassenget.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Nyleg melde NRK at Sogn og Fjordane kjem best ut blant fylka i landet i statistikken over unge symjeføre.

Like fullt finn ein kommunar i fylket der elevar har gått gjennom heile mellomtrinnet utan symjetimar.

– Utfordrande utan basseng

Mange av bassenga som vart bygde i fylket på 1960- og 1970-talet, gjekk ut av drift 30–40 år seinare, og i Naustdal reiv dei jamvel bassenget for nokre år sidan. I Gulen har bassenget stått tomt sidan 2001, i Selje sidan 2003, og i Leikanger sidan 2007.

– Utfordringa for Naustdal kommune er at vi ikkje har eige basseng. So då er vi avhengige av å leige basseng i Førde, seier skulesjef i Naustdal, Turi Bruland.

Turi Bruland

IKKJE LETT: Skulesjef i Naustdal, Turi Bruland, fortel at det ikkje er lett å dekkje heile behovet for symjeundervising med bassenga som er i Førde. Bassenget i Førdehuset har berre ein time i veka tilgjengeleg for Naustdal skule, ein skule på ca. 350 elevar.

Foto: Anna Gytri / NRK

Ho fortel at det er vanskeleg for kommunen å ordne med bassengtimar. Elevane frå grannekommunar kjem bakarst i bassengkøen i Førde.

Det har vorte færre timar med symjeundervisning i og med at me ikkje har eige basseng i kommunen, seier rektor på Leikanger barneskule, Målfrid Sværen.

Ho understrekar at det burde vore eit symjetilbod på mellomsteget òg.

– Alle elevane som skal ha symjeundervisning får det, men omfanget vert for lite, seier Ørnulf Lillestøl, rådmann i Selje.

Etter at det kommunale bassenget i Selje vart lagt ned, lyt elevane der fare til Møre og Romsdal for å få symjeundervisning.

– For lite symjeundervising

– Vi skulle vel hatt litt meir symjeundervisning. Det var nokre år vi skulle ha det, men likevel ikkje fekk det, seier tiandeklassing Nikolai Flåm-Aaberg.

10.-klassingar på Naustdal skule

10.-klassingar på Naustdal skule. Trass i at skulebassenget deira kom ut av drift då dei var om lag fire år, er dei dugande symjarar. F.v. Synnøve Aaberg Skjærli, Oline Stuhaug Birkeland, Nikolai Flåm-Aaberg og Gard Indrekvam.

Foto: Snorre Sandemose / NRK

Før årets symjetimar, hadde ikkje Flåm-Aaberg og dei som har gått i klasse med han på Naustdal barne- og ungdomsskule hatt symjeundervisning på minst sju år.

– Før tiande klasse var det anten i 1. eller 2. klasse vi hadde symjing, seier Synnøve Aaberg Skjærli.

Ho trur at den fråverande symjeundervisning gjennom brorparten av skulegongen gjer at elevane ikkje er so trygge i vatn som dei kunne ha vore.

– Men dei kan symje

Naustdal-elevane er likevel nøgde med kvaliteten på dei symjetimane dei har fått. Dei som hadde vanskar med symjinga i tiande klasse, fekk ekstrahjelp.

Men dei trur symjetrening utanfor skulen har vore viktig også:

Eg reknar med at mange har lært seg å symje fordi foreldra eller vener har lært dei opp, seier Synnøve Skjærli.

Også stranda i Naustdal får litt av æra for symjekunna blant dei unge.

Stranda er møteplassen i bygda om sumaren, fortel ungdomane. Og då ligg dei ikkje berre på strandkanten:

– Det ligg ein flåte eit stykke ut på fjorden. Det er god trening å symje på djupna ut dit, seier Skjærli.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.