Tøffe kutt for ny kommune

Nye Sunnfjord kommune må kutte nesten hundre millionar i drifta dei neste fire åra, skriv Firda. Jobben begynner allereie i 2020. Bakgrunnen for at økonomien er trong er samansett, men kommunedirektør Ole John Østenstad syner til at fleire av kommunane ikkje har budsjett som går i hop.

Kommunedirektør i Sunnfjord kommune Ole John Østenstad
Foto: Aleksander Åsnes / NRK