Normal

To til lege etter kollisjon

To personar vart sende til lege etter ein kollisjon på riksveg 15 på Haugane, ved avkøyringa til Naustdal.

Ulukka skjedde då den eine bilen køyrde i bilen framom.

Det var føraren av den bakre bilen og passasjeren i den framre bilen som måtte til legesjekk etter samanstøytet. Dei to skal ikkje vera alvorleg skadde.

Ulukka var meldt til politiet kl 17.15 fredag ettermiddag.

Vegopning på Bergum i Førde kommune