NRK Meny

To skular kan bli nedlagde

Rådmannen i Flora foreslår å leggje ned Solheim skule og Steinhovden skule frå august neste, skriv Firdaposten. Ifølgje ein rapport frå Norconsult kan kommunen spare kring 7 millionar kroner på nedlegging av desse skulane, og skulen i Stavang. Rådmannen tilrår at skulen i Stavang held fram som no, men at det blir gjort ei ny vurdering i 2019. Venstrepolitikar Jan Arve Midtbø seier til avisa at han vil gå ut av samarbeidet med Arbeidarpartiet dersom det blir nedlegging. Saka skal til politisk diskusjon 24. mai.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote