NRK Meny

To sende til lege

Dei to som sat i bilen som køyrde utfor vegen ved Tønjum i Lærdal er sende til legevakt, opplyser politiet. Bilen for inn i ein stolpe og av vegen. Politiet har mellombels teke frå føraren sertifikatet.

Trafikkuhell på Tønjum i Lærdal
Foto: Jan Christian Jerving
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.