NRK Meny
Normal

To nye kraftverk

Fylkesutvalet tilrår at det vert gjeve konsesjon for to nye kraftverk i fylket.

Det gjeld Ytre Oppedal kraftverk i Gulen og Breidalselva minikraftverk i Ryggelva i Gloppen.

Kvart av kraftverka skal gje straum til vel 300 husstandar.

NVE avgjer konsesjonssøknaden.

 

 

Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast
GILGAMESH - Kongen som nekta å døy