To melde til politiet

To utanlandske vogntogsjåførar vart søndag kveld melde til politiet. Den eine sjåføren stogga ikkje for kontrollen på Håbakken. Då han vart kontrollert kom det fram at han hadde brote køyre- og kviletida i eit slikt omfang at også det kvalifiserte til politimelding. Ein annan sjåfør vart også meld til politiet for brot på køyre- og kviletida.